logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Relay MY2N Relay Omron MY2N DC6 (S)
Relay Omron MY2N DC6 (S)


1. Mô tả MY2N DC6 (S)

 

- Relay Omron MY2N DC6 (S)

- Điện áp cuộn dây: 6 VDC 146 mA

- Loại tiếp điểm: DPDT

- Dòng tải định mức của tiếp điểm:

 + 220 VAC 5 A (Resistive load)

 + 220 VAC 2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

 + 24 VDC 5 A (Resistive load)

 + 24 VDC 5 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

- Chịu dòng tối đa của tiếp điểm:

 + AC: 5 A (Resistive load)

 + AC: 5 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

 + DC: 5 A (Resistive load)

 + DC: 5 A (Inductive load (L/R = 7 ms)

- Loại chân cắm: Plug-in 

 

2. Kích thước

 

alt

 

3. Nối dây

 

altCác sản phẩm cùng loại