logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Relay MY2N Relay Omron MY2N AC12 (S)
Relay Omron MY2N AC12 (S)

1. Mô tả MY2N AC12 (S)

 

 

- Relay Omron MY2N AC12 (S)

- Số tiếp điểm: 2

- Loại tiếp điểm: DPDT

- Điện áp cuộn dây:

 + 12 VAC 106.5 mA (50 Hz)

 + 12 VAC 91 mA (60 Hz)

 

- Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

- Có đèn báo trạng thái hoạt động

 

2. Kích thước 

 

 
Các sản phẩm cùng loại