logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Relay MY2N Relay Omron MY2N DC100/110 (S)
Relay Omron MY2N DC100/110 (S)


 1. Mô tả MY2N DC100/110 (S)

 

 

- Relay Omron MY2N DC100/110 (S)

- Số tiếp điểm: 2

- Loại tiếp điểm: DPDT

- Tần số đóng cắt: 18000 opn./h

- Điện áp cuộn dây:

 + 100 VDC 9 mA

 + 110 VDC 9.9 mA

 

- Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

- Có đèn báo trạng thái hoạt động

 

2. Kích thước 

 

 

Các sản phẩm cùng loại