logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Relay MY2N Relay Omron MY2N AC220/240 (S)
Relay Omron MY2N AC220/240 (S)


1. Mô tả MY2N AC220/240 (S)

 

 

- Relay Omron MY2N AC220/240 (S)

- Số tiếp điểm: 2

- Loại tiếp điểm: DPDT

- Điện áp cuộn dây:

- 220 VAC 4.8 mA (50 Hz), 220 VAC 4.2 mA (60 Hz)

- 240 VAC 5.3 mA (50 Hz), 240 VAC 4.6 mA (60 Hz)

 

- Dòng tải định mức của tiếp điểm:

 + 220 VAC 5 A (Resistive load (cos phi =1))

 + 220 VAC 2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

 + 24 VDC 5 A (Resistive load)

 + 24 VDC 2 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

- Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

- Có đèn báo trạng thái hoạt động

 

2. Kích thước 

 

 

Các sản phẩm cùng loại