logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Energy Saving Solutions Hệ thống quản lý năng lượng tập trung

Hệ thống quản lý năng lượng tập trung

There are no translations available.

Năng lượng là yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm được quy luật hoạt động và kiểm soát nguồn năng lượng đang sử dụng là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và tối ưu hóa sản xuất. Hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp làm được điều này.

 

alt

Hệ thống quản lý năng lượng

Năng lượng một trong tốp mười lĩnh vực có chi phí lớn và yếu tố hàng đầu điều khiển dòng ngân sách. Do đó, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là một yêu cầu cấp bách, đặc biệt khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất đang nhanh chóng cạn kiệt và các xu hướng phát triển hiện nay là thân thiện với môi trường. Vì vậy, một hệ thống quản lý năng lượng là cần thiết để thực hiện tiết kiệm chi phí năng lượng và cung cấp thông tin để hỗ trợ ra quyết định trong việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Hệ thống quản lý năng lượng là một giải pháp phần mềm quản lý năng lượng cung cấp một chương trình phối hợp cơ sở vật chất của bên cung cấp với phía khách hàng sử dụng năng lượng để đạt được sự vận hành hiệu quả và giảm chi phí năng lượng.

Với hệ thống quản lý năng lượng, khách hàng có thể thành công trong việc:

Quản lý thị trường năng lượng có nhiều biến động.

Phân tích dữ liệu đồng hồ đo để xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí năng lượng.

Xác định và làm giảm nhu cầu năng lượng tại thời điểm hệ thống tiêu thụ đạt đỉnh dẫn tới đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Thẩm định các dự án tiết kiệm năng lượng.

Đàm phán mức giá thấp hơn và tránh những sai sót trong hóa đơn.

Cải thiện và tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Hệ thống quản lý năng lượng cung cấp các chức năng sau:

Quỹ quản lý năng lượng/ Quản lý đồng hồ đo - Theo dõi và giám sát việc sử dụng năng lượng theo thời gian thực.

Mô hình năng lượng cao cấp - Dự đoán sự ảnh hưởng của việc thay đổi trong việc vận hành tới tổng năng lượng tiêu thụ. Mô hình dự đoán dựa vào các dạng thời tiết, thông tin sử dụng năng lượng hiện tại và trong quá khứ, và thông số năng lượng tiêu thụ theo thời gian thực.

Quản lý phụ tải - Giám sát và phân tích dữ liệu năng lượng tiêu thụ để đảm bảo hệ thống đang hoạt động với các thông số đã được thiết lập, cung cấp các công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực để giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong giai đoạn phụ tải đạt đỉnh.

Lập báo cáo và phân tích - Chuyển đổi dữ liệu sang các dạng trực quan- biểu đồ, đồ thị và báo cáo.


Newer news items:
Older news items: