logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron, Siemens, Hedy, Yaskawa, INVT, Sinee và Toshiba  Tại Việt Nam!
Tin tổng hợp Petrolimex triển khai tiết kiệm chi phí kinh doanh

Petrolimex triển khai tiết kiệm chi phí kinh doanh

Ngày 14/2/2012, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Văn Thịnh đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh.

Theo văn bản số 0183/PLX-TCKT, Tổng giám đốc Petrolimex đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng nội dung cần tiết kiệm, cách thức triển khai từ khâu đăng ký kế hoạch ngân sách phải kèm theo giải pháp cụ thể và chế độ báo cáo kết quả thực hiện. Yêu cầu được đưa ra đối với tất cả các phòng, ban liên quan của Tập đoàn, người đứng đầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn góp của Petrolimex tại các công ty cổ phần Petrolimex.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, các khâu phải tập trung phấn đấu tiết kiệm phí gồm: cước vận tải xăng dầu viễn dương, cước vận tải xăng dầu ven biển tiết giảm 5% so với đơn giá năm 2011; hao hụt trong quá trình lưu thông tiết giảm tối thiểu 5% so với định mức hao hụt hiện hành; chi phí điện nước tiết giảm 5% khối lượng điện nước tiêu thụ trên lít/kg xăng dầu bán ra.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu tiết giảm các khoản mục phí văn phòng, quảng cáo, dãn tiến độ ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu; quản lý tốt công nợ bán hàng đạt mức dư nợ thấp hơn mức đã đăng ký, sử dụng lao động hiệu quả phấn đấu tăng năng suất lao động; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình trọng điểm để phục vụ sản xuất- kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết triển khai ngay; rà soát thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần dùng, chờ thanh lý để thu hồi vốn; rà soát có phương án sử dụng quỹ đất hiện có một cách có hiệu quả…

Đối với các lĩnh vực khác ngoài kinh doanh xăng dầu, yêu cầu phấn đấu tiết giảm từ 5 đến 10% chi phí quản lý theo quy định chung của Nhà nước.

Các đơn vị thành viên Petrolimex tiếp tục nghiên cứu và tổ chức triển khai một cách có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại văn bản số 0295/XD-TCKT ngày 17/3/2011 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

Việc triển khai thực hiện tiết kiệm chi phí kinh doanh của Petrolimex là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, góp phần giảm thiểu khó khăn chung của nền kinh tế và là hành động thiết thực để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2012, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành làm việc với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về Đề án tái cấu trúc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; ký giao ước thi đua triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể để tiết giảm 5 đến 10% chi phí quản lý doanh nghiệp. Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày 23/2/2012.

 Nguồn: baocongthuong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: