logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron, Siemens, Hedy, Yaskawa, INVT, Sinee và Toshiba  Tại Việt Nam!
Giải pháp TĐH Ứng dụng biến tần INVT điều khiển sức căng (Tension control)

Ứng dụng biến tần INVT điều khiển sức căng (Tension control)

Các lĩnh vực ứng dụng - Làm giấy, quá trình sử lý giấy - Ngành in và nhuộm - Đóng gói - Lĩnh vực sản suất cáp và cáp quang - Sản xuất cuộn băng dính - Ngành dệt và sản xuất da - Máy cuốn dây - Trong quá trình sử lý phôi kim loại và trong nhiều ngành khác.

Các lĩnh vực ứng dụng
-    Làm giấy, quá trình xử lý giấy
-    Ngành in và nhuộm
-    Ðóng gói
-    Lĩnh vực sản xuất cáp và cáp quang
-    Sản xuất cuộn bang dính
-    Ngành dệt và sản xuất da
-    Máy cuốn dây
-    Trong quá trình xử lý phôi kim loại và trong nhiều ngành khác

Card điều khiển sức căng cho CHV100

Tenstion_Card

Vị trí lắp đặt Card điều khiển sức căng trong CHV100

Tension_install