logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron,Yaskawa ,Sinee,Toshiba,Siemens Tại Việt Nam !
Giải pháp TĐH Ứng dụng biến tần INVT điều khiển sức căng (Tension control)

Ứng dụng biến tần INVT điều khiển sức căng (Tension control)

Các lĩnh vực ứng dụng - Làm giấy, quá trình sử lý giấy - Ngành in và nhuộm - Đóng gói - Lĩnh vực sản suất cáp và cáp quang - Sản xuất cuộn băng dính - Ngành dệt và sản xuất da - Máy cuốn dây - Trong quá trình sử lý phôi kim loại và trong nhiều ngành khác.

Các lĩnh vực ứng dụng
-    Làm giấy, quá trình xử lý giấy
-    Ngành in và nhuộm
-    Ðóng gói
-    Lĩnh vực sản xuất cáp và cáp quang
-    Sản xuất cuộn bang dính
-    Ngành dệt và sản xuất da
-    Máy cuốn dây
-    Trong quá trình xử lý phôi kim loại và trong nhiều ngành khác

Card điều khiển sức căng cho CHV100

Tenstion_Card

Vị trí lắp đặt Card điều khiển sức căng trong CHV100

Tension_install