logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
INVT Inverter Documents Hướng dẫn vận hành card cấp nước trong biến tần CHV

Hướng dẫn vận hành card cấp nước trong biến tần CHV

There are no translations available.

Model của card cấp nước là CHV00GS. Với card cấp nước, biến tần CHV có thể thực hiện việc cấp nước đẳng áp.

Hơn nữa nó có thể thi hành việc thiết lập và chuyển mạch logic tự động cho bơm điều khiển tần số, bơm chạy tần số điện lưới, bơm ngủ đông và bơm vét. Trong đó, nó có thể thực hiện các chức năng như cấp nước nhiều giai đoạn, điều khiển ngủ đông, điều khiển bơm vét, đổi bơm định kỳ và xác định bơm tần số điều khiển bị lỗi.

 

Link download : http://www.mediafire.com/?6enk1iihp5944bh