logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Relay G2A Relay Omron G2A-432A-N AC100/110
Relay Omron G2A-432A-N AC100/110


1. Mô tả G2A-432A-N AC100/110

 

- Relay Omron G2A-432A-N AC100/110 

 

- Điện áp cuộn dây: 100 VAC, 50/60Hz

- Loại tiếp điểm: 4PDT

- Dòng tải định mức của tiếp điểm:
 + 110 VAC 0.3 A (Resistive load)
 +
110 VAC 0.2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 +
24 VDC 0.5 A (Resistive load)
 + 24 VDC 0.3 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

- Chịu dòng tối đa của tiếp điểm:
 + AC: 1 A (Resistive load)
 + AC: 0.75 A (Inductive load (cos phi = 0.4))
 + DC: 3 A (Resistive load)
 + DC: 1.5 A (Inductive load (L/R = 7 ms)

- Loại chân cắm: Plug-in 

 

2. Kích thước 

 

Các sản phẩm cùng loại