logo-e
We are the leading service provider in Vietnam in the field of NETWORK EQUIPMENT
Omron Cảm biến nhiệt độ OMRON E52 temperature sensor, a large temperature range
OMRON E52 temperature sensor, a large temperature range


Download                                                                                                                            

E52 Datasheet View/

Download                                                                                                                            
- Many models to choose from, temperature range up to 1400.
- High Accuracy
- Shape to fit the conditions of installation and environmental
- Multiple types: common, low cost, appropriate levels of specialized adhesive use and installation environment
 Nhiều model để lựa chọn, dải nhiệt lên đến 1400.
- Ðộ chính xác cao
- Hình dạng lựa chọn phù hợp với điều kiện lắp đặt và môi trường
- Nhiều loại: thông dụng, giá thành thấp, loại chuyên dụng phù hợp mức dính sử dụng và môi trường lắp đặt


Các sản phẩm cùng loại