logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron,Yaskawa ,Sinee,Toshiba,Siemens Tại Việt Nam !
Tư vấn giám sát công trình Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, lặp đặt

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát, lặp đặt

Tư vấn giám sát: theo dõi nhà thầu thi công, giám sát chất lượng, khối lượng, kỹ thuật theo đúng tinh thần của thiết kế và tiến độ thi công đã vạch ra. Trực tiếp làm việc tại hiện trường và báo cáo cho Chủ đầu tư CĐT. Giúp CĐT đấu thầu và làm đại diện CĐT.

Các dịnh vụ chung.

 1. Thay mặt CÐT hoạt động trong mọi vấn đề liên quan đến dự án.
 2. Xác định và thiết lập các mối quan hệ của CÐT và làm các báo cáo theo yêu cầu.
 3. Cùng với CÐT xác định mục tiêu của dự án để thiết lập bản tóm tắt về các loại chỉ tiêu và chương trình cho dự án.
 4. Trợ giúp và tư vấn cho CÐT trong việc chuẩn bị hồ so, bài tóm tắt về các chuyên gia tư vấn (về pháp lý, kỹ thuật và quản lý).
 5. Thay mặt cho CÐT để mời các chuyên gia tư vấn bao gồm các việc đàm phán về các chi phí liên quan, chuẩn bị các điều kiện để ký hợp đồng (tư vấn)
 6. Xác định mức độ mỗi yêu cầu của CÐT
 7. Xác nhận và kiểm tra các khoản thanh toán phí tư vấn.

Các dịch vụ trước giai đoạn hợp đồng

 1. Trợ giúp và tư vấn cho CÐT trong việc nghiên cứu tính khả thi của dự án (thuê tư vấn lập dự án đầu tư)
 2. Chuẩn bị và hướng dẫn chương trình thiết kế và các hồ sơ.
 3. Thu xếp và điều khiển các cuộc họp phối hợp giữa các nhà thiết kế và các chuyên gia tư vấn khác.
 4. Tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và phối hợp các chuyên gia tư vấn để đảm bảo các yêu cầu về thời gian và chi phí luôn được tuân thủ.
 5. Tư vấn lựa chọn thiết bị, kỹ thuật kỹ năng và phân tích tính toán thay đổi và thiết kế theo khía cạnh chi phí, thời gian và tính năng.
 6. Ðảm bảo tất cả các giấy phép, chứng chỉ và các giấy tờ tương tự đã có đầy đủ.
 7. Tham dự các cuộc họp chung nếu cần thiết.
 8. Trợ giúp trong việc xem xét, cân nhắc các vấn đề pháp lý.
 9. Ðảm bảo chuẩn bị các thiết kế tổng thể, thiết kế triển khai, các kế hoạch về chi phí.
 10. Chuẩn bị các thao tác đơn đặt hàng thiết bị để đảm bảo các yêu cầu theo chương trình
 11. Thu xếp giải quyết các gián đoạn hay chệch hướng của bất cứ dịch vụ hiện có nào

Các dịch vụ trong giai đoạn đấu thầu, làm hồ sơ hợp đồng

 1. Chuẩn bị bản điều kiện chung của hợp đồng
 2. Chuẩn bị các điều kiện đấu thầu, mẫu hồ sơ dự thầu
 3. Tư vấn trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm 1 nhà thầu
 4. Phối hợp biên soạn các tài liệu hồ sơ đấu thầu dự gói thầu
 5. Thiết kế một hệ thống quản lý bao gồm: chuẩn bị các nguyên tắc, thủ tục trong đó xác định rõ trách nhiệm, mối liên hệ của tất cả các bên tham gia mời thầu
 6. Tham dự tất cả các cuộc họp do CÐT triệu tập
 7. Ðảm bảo các báo cáo hàng tháng về chất lượng, thời gian, chi phí do nhà thầu và các chuyên gia tư vấn làm đã được chuẩn bị để xuất trình cho CÐT
 8. Cùng với các chuyên gia giám sát tiến trình công việc
 9. Phối hợp việc thanh tranh của các chuyên gia tư vấn về các công việc tại hiện trường với nhân viên chịu trách nhiệm chất lượng của nhà thầu
 10. Chứng nhận các bên thanh toán hàng tháng
 11. Giám sát, quản lý lượng thông tin về thiết kế gửi tới các nhà thầu để đảm bảo chương trình dự án
 12. Ðánh giá và quyết định cho phép các việc có liên quan làm kéo dài thời gian thi công (không do lỗi nhà thầu gây ra)
 13. Phối hợp với các CÐT và các chuyên gia tư vấn khác soạn thảo và công bố tất cả các hướng dẫn, các phê duyệt, phương hướng, các sự thay đổi và các việc tương tự (điều chỉnh dự án)
 14. Ðảm bảo các đơn đặt hàng được thực hiện với đầy đủ các giấy phép, phù hợp với tiện độ thi công đề ra
 15. Giúp đỡ CÐT trong việc phối hợp các công việc mua sắm, giao hàng, của các hàng hóa trang thiết bị gắn với chương trình
 16. Ðảm bảo CÐT nhận được tất cả các chứng nhận cần thiết khi hoàn thành các hạng mục dự án và giấy chứng nhận các công việc hoàn thành thực tế cho nhà thầu

Các dịch vụ sau giai đoạn thực hiện dự án

 1. Kiểm tra tất cả các công việc trước khi bàn giao dự án.
 2. Ðảm bảo có được các chứng nhận thí nghiệm cần thiết cũng như các bảo hành.
 3. Ðảm bảo có được mọi hướng dẫn vận hành cần thiết
 4. Đảm bảo rằng các lỗi hư hỏng sẽ được nhà thầu xử lí trong thời gian họ có trách nhiệm
 5. Ðảm bảo CÐT được bảo hiểm hư hỏng
 6. Sau khi hết thời gian phải chịu trách nhiệm với các hư hỏng và sau khi dã hoàn thành sửa chữa mọi thiếu sót hư hỏng sẽ phát hành chứng chỉ cuối cùng (chứng chỉ hoàn thành toàn bộ)