logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron, Siemens, Hedy, Yaskawa, INVT, Sinee và Toshiba  Tại Việt Nam!
Hướng dẫn lựa chọn PLC

Hướng dẫn lựa chọn PLC

Compact PLC Series

Item         Model

CPM1A

CPM2A

CPM2C

CP1H

Appearance

CPM1A PLC

CPM2A PLC CPM2C PLC CP1H PLC

Built-in

Digital I/O 10-40 20-60 10-32 40
Interrupt Inputs 2-4 2-4 2-4 8
Counter Inputs 1 (5 kHz) 1 (20 kHz) + 2 to 4 (2 kHz) 4 (100 kHz)
Pulse Outputs 1 (2 kHz) 2 (10 kHz) 2 (100 kHz) + 2 (30 kHz)

CPU Features / Option Boards

• Built-in AC or DC power supply

• 2 analog settings

• Built-in AC or DC power supply

• 2 analog settings

• Removable terminal block

• Standard 2nd serial port

• DC power supply

• 2nd serial port via converter unit

• Built-in AC or DC power supply

• 4 analog in / 2 analog out (XA model)

• 2 serial communication board plug-ins

• 1 simple analog input

• 1 analog settin